นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ถังขยะอัจริยะ (ระยะเริ่มต้น)
การแจ้งการเก็บขยะในชุมชนผ่านระบบ QRcode

ด้วยปัญหาด้านขยะ ที่เพิ่มมากขึ้น ในทุกชุมชน ทำให้ เทศบาลตำบลกมลาไสย พยายามหาวิธีการสื่อสาร ที่ทำให้การประสานงานหรือ การแจ้งเก็บขยะมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อจำนวนขยะที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดทำระบบถังขยะอัจฉริยะ สร้างรหัส QRCode เพื่อกำหนดจุด และรหัส ในการแจ้งการจัดเก็บขยะตามชุมชน ผ่านระบบ Line NOtifly โดยกำหนด ชุมชนละ 10 จุด ทั้ง 12 ชุมชน


อ่าน 374 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่ 30-09-2566


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->