จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 043-899154

นางสาวโสภิตา ฤทธิ์พร
รองนายกเทศมนตรกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 043899154

นางยุวรินทร์ พีระวราสิทธิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 043-899154


นายนายจักราวุธ วรามิตร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 043-899154นายสมศักดิ์ แสนศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย
เบอร์ติดต่อ 043-899154


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->