จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552
นายพลากร กุดวิฬา
ตำแหน่ง ประธานสภา
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ 086-853-8864
นางสนทนา สวนโพธิ์
ตำแหน่ง รองประธานสภา
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ 081-722-4303
นายสมศรี ฉายจอมพล

Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ 091-097-2131
นางจำปี ดอนนาค
สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ 081-183-0185

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติด่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ตืดต่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ

สมาชิกสภาเทศบาล
Email : @kamalasai.go.th
เบอร์ติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->