นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

.
กองการศึกษา

นางสาวนพรัตน์ ณ กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายธงชัย โคตรพัฒน์ นักวิชาการศึกษา เบอร์ติดต่อ 090-254-2514
นายอัครเดช นาสินเพิ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เบอร์ติดต่อ 093-295-1416

สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->