นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)
ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) กรุงเทพมหานคร

เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) กรุงเทพมหานคร -เพื่อสร้างครู ก นำไปจัดอบรมการใช้งานให้ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาล ต่อไป เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทศบาลหรือท้องถิ่นดิจิทัลตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริย
อ่าน 374 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่ 31-08-2566


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->