นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ(Smart City)
ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ องค์กรที่ได้รับรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลกมลาไสย ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 " เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เทศบาลเมืองแม่เหียะ การใช้บริการประชาชนและการบริหารงานด้วยระบบดิจิทัล และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ องค์กรที่ได้รับรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล และศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบประชาชนมีส่วนร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิล ชุมชนบ้านป่าเส้า ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้แนวคิด ?เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน มุ่งสู่เทศบาลดิจิทัล?
อ่าน 382 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่ 10-02-2566


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->