นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552









ประกาศ เทศบาลตำบลกมลาไสย
ขอความเห็นชอบจัดทำ(TOR)โครงการจัดซื้อเครื่องทำให้สลบด้วยไฟฟ้า(สุกร)

ไฟล์แนบเอกสารนี้

อ่าน 369 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่ 21/07/2566 11:31:22


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->