นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

การผ่อนชำระภาษี งวดที่ 1 เดิมภายในเดือนมิถุนายน 2566 ขยายเวลาออกไปเป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2566. งวดที่ 2 เดิมภายในเดือนกรกฎาคม 2566 ขยายเวลาออกไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2566. งวดที่ 3 เดิมภายในเดือนสิงหาคม 2566 ขยายเวลาออกไปเป็นภายในเดือนกันยายน 2566

อ่าน 42 ครั้ง
ข่าวโดย คลัง
หน่วยงาน จัดเก็บรายได้
วันที่ 06/07/2566 10:05:43     ................

สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ webmaster@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->