นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ภาพโครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2565
ภาพโครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย 55 คนวันที่ 1 กันยายน 2565 คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกมลาไสย เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้ศึกษาฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ห้องจำลองสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุ ห้องกิจกรรมป้องกันสมอง และกิจกรรมออกกำลังกายผู้สูงอายุวันที่ 2 กันยายน 2565 คณะศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ดูงานสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง รับฟังการบรรยาย เข้าชมนิทรรศการต่างๆ และชมสวนสมุนไพรอ่าน 525 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่ 27/06/2566 13:44:37


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->