นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

เทศบาลตำบลกมลาไสย จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
กิจกรรมจิตอาสารณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

กิจกรรมจิตอาสารณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ถนนสายหลัก ณ บริเวณสี่แยกไฟแดง (ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด)
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลกมลาไสย จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์เมาไม่ขับลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ถนนสายหลัก ณ บริเวณสี่แยกไฟแดง (ถนนกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด) โดยนางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย ประธานในพิธีเปิด นายสักรินทร์ ภูงามเงิน ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ พนักงาน พนักงานจ้าง คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาชุมชน อสม. สถานีตำรวจภูธรกมลาไสย โรงพยาบาลกมลาไสย สำนักงานคุมประพฤติ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตเทศบาตำบลกมลาไสยเข้าร่วมโครงการ

อ่าน 528 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่ 27/04/2566 19:49:49     ..


     ..


     ...


     ...

สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->