นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

เทศบาลตำบลกมลาไสย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ
อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลกมลาไสย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(วันผู้สูงอายุแห่งชาติ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย โดยนางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย ประธานในพิธีเปิด นายสักรินทร์ ภูงามเงิน ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ พนักงาน พนักงานจ้าง คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาชุมชน โรงพยาบาลกมลาไสย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผู้สูงอายุ ประชาชนในเขตเทศบาตำบลกมลาไสย เข้าร่วมโครงการ

อ่าน 517 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่ 27/04/2566 19:46:44     ...


     ...


     ...


     ..


     ..

สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->