นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

เทศบาลตำบลกมลาไสย จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
ณ ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย โดยได้รับเกียรติจากนายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอกมลาไสย เป็นประธานในพิธี

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลกมลาไสย จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เปลี่ยนผ้าสไบพระประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย โดยได้รับเกียรติจากนายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอกมลาไสย เป็นประธานในพิธี นางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ พนักงาน พนักงานจ้าง คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทุกชุมชนเข้าร่วม

อ่าน 373 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่ 27/04/2566 19:41:20     ...


     ...


     ...


     ...

สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->