นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552

ประกาศเทศบาลตำบลกมลาไสย
ขอความเห็นชอบร่างชอบเชต(TOR)โครงการก่อสร้างระบบขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(RDF)

คลิกเพื่อเปิดไฟล์แนบ


อ่าน 432 ครั้ง
ข่าวโดย admin
หน่วยงาน admin
วันที่ 03/10/2565 10:23:14


สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
-->