นางสาววิจิตรา ภูโคก
นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2552


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • สำนักงานเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
    โทรศัพท์.0-438-99154, โทรสาร 0-4389-9088 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ saraban@kamalasai.go.th หรือ ติดต่อ akaradach@hotmail.com
    -->